/>
 

  Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

  Sastra Melayu Klasik bermula pada abad ke-16 Masehi. Semenjak itu sampai sekarang gaya bahasanya tidak banyak berubah.

  Dokumen pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik adalah sepucuk surat dari raja Ternate, Sultan Abu Hayat kepada raja João III diPortugal dan bertarikhkan tahun 1521 Masehi.

  bentuk sastra Melayu

  Gurindam

  Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi.

  Gurindam Lama

  contoh :

  Pabila banyak mencela orang
  Itulah tanda dirinya kurang
  Dengan ibu hendaknya hormat
  Supaya badan dapat selamat

  Gurindam Dua Belas

  Kumpulan gurindam yang dikarang oleh Raja Ali Haji dari Kepulauan Riau. Dinamakan Gurindam Dua Belas oleh karena berisi 12 pasal, antara lain tentang ibadah, kewajiban raja, kewajiban anak terhadap orang tua, tugas orang tua kepada anak, budi pekerti dan hidup bermasyarakat.

  Hikayat

  Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, dongeng maupun sejarah. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian serta mukjizat tokoh utama. Salah satu hikayat yang populer di Riau adalah Yong Dolah.

  Karmina

  Artikel utama untuk bagian ini adalah: Karmina

  Karmina atau dikenal dengan nama pantun kilat adalah pantun yang terdiri dari dua baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi. Memiliki pola sajak lurus (a-a). Biasanya digunakan untuk menyampaikan sindiran ataupun ungkapan secara langsung.

  Contoh

  Sudah gaharu cendana pula Sudah tahu masih bertanya pula

  Pantun

  Pantun merupakan sejenis puisi yang terdiri atas 4 baris bersajak a-b-a-b, a-b-b-a, a-a-b-b. Dua baris pertama merupakan sampiran, yang umumnya tentang alam (flora dan fauna); dua baris terakhir merupakan isi, yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. 1 baris terdiri dari 4-5 kata, 8-12 suku kata.

  Contoh Pantun

  Kayu cendana diatas batu
  Sudah diikat dibawa pulang
  Adat dunia memang begitu
  Benda yang buruk memang terbuang

  Seloka

  Seloka merupakan bentuk puisi Melayu Klasik, berisikan pepetah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran bahkan ejekan. Biasanya ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair, kadang-kadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari empat baris.

  contoh seloka lebih dari 4 baris:

  Baik budi emak si Randang
  Dagang lalu ditanakkan
  Tiada berkayu rumah diruntuhkan
  Anak pulang kelaparan
  Anak dipangku diletakkan
  Kera dihutan disusui

  Syair

  Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama sajak. Biasanya terdiri dari 4 baris, berirama aaaa, keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair (pada pantun, 2 baris terakhir yang mengandung maksud). Syair berasal dari Arab.

  Talibun

  Talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris ( mulai dari 6 baris hingga 20 baris). Berirama abc-abc, abcd-abcd, abcde-abcde, dan seterusnya.

  Contoh Talibun :

  Kalau anak pergi ke pekan
  Yu beli belanak beli
  Ikan panjang beli dahulu
  Kalau anak pergi berjalan
  Ibu cari sanakpun cari
  Induk semang cari dahuluLeave a Reply.